FAQs Complain Problems

कालिकामाई गा.पा.को कालिकामाई-मन्दिर

Read More

कालिकामाई गा.पा.को कार्यालय

Read More

कालिकामाई गा.पा.को गेहुको खेती

Read More

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कालिकामाई WEATHER

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निवेदन पत्र र निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी ।
  • स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।
  • संरक्षक वा अभिभावकले कार्यालयको रोहवरमा गरेको सनाखत पत्र ।
  • विदेशमा रहेको मानिसहरुको हकमा नेपाली नियोगवाट आएको सिफरिस पत्र ।
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निवेदन पत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
  • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) ।
  • चालु आ.व. सम्मको मालपोत तथा सम्पतिकर तिरेको रसिद ।
  • नापी शाखाबाट प्रमाणित भएको जग्गाको नक्सा (व्लुप्रिन्ट)/ट्रेस नक्सा ।
  • सँधियार छरछिमेकको सरजमिन मुचुल्का ।
  • निवेदक स्वयं वा निजले अन्य व्यक्तिलाई तोकेको हकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसनामाको प्रमाणित प्रलिलिपी ।

Pages

जानकारी