FAQs Complain Problems

सम्बन्ध विच्छेद

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र साथ पति/पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपी ।
  • अदालतवाट सम्वन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी ।
  • पतिको ठेगाना सम्वन्धित वडाको हुनु पर्ने ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी