FAQs Complain Problems

अविवाहित प्रमाणित सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र र निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी ।
  • स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।
  • संरक्षक वा अभिभावकले कार्यालयको रोहवरमा गरेको सनाखत पत्र ।
  • विदेशमा रहेको मानिसहरुको हकमा नेपाली नियोगवाट आएको सिफरिस पत्र ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी