FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०८०।०८१ मा पारित भएका बजेट(गा.पा.स्तरीय तथा वडा स्तरीय)

८०/८१ 08/30/2023 - 10:18 PDF icon गा.पा. स्तरिय योजना.pdf, PDF icon वडा स्तरिय योजना.pdf

आ.ब. २०७९।०८० मा पारित भएका बजेट(गा.पा.स्तरीय तथा वडा स्तरीय)

७९-८० 09/18/2022 - 14:25 PDF icon गाउँपालिका स्तरीय योजना २०७९-०८०.pdf, PDF icon वडा स्तरीय योजना २०७९-०८०.pdf

आ.ब. २०७८।०७९ को गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय योजना ।

७७/७८ 07/09/2021 - 13:50 PDF icon गाउँपालिका स्तरीय योजना.pdf, PDF icon वडा स्तरिय योजना.pdf

आ.ब. २०७७।०७८ को गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय योजना ।

७७/७८ 08/27/2020 - 09:39 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय योजना.pdf, PDF icon वडा स्तरिय योजना.pdf

निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 08/27/2020 - 09:33 PDF icon निति तथा कार्यक्रम.pdf

२०७६।०७७ सालको कालिकामाई गाउँपालिका स्तरिय योजना ।

७६/७७ 08/30/2019 - 22:56 PDF icon गाउपालिका सतरिय.pdf

२०७६।०७७ सालको कालिकामाई गाउँपालिकाका वडा स्तरिय योजनाहरु ।

७६/७७ 08/30/2019 - 22:55 PDF icon वडा स्तरिय योजनाहरु.pdf

२०७५।०७६ सालको कालिकामाई गाउँपालिकाका कार्यक्रमहरु (वित्तिय समानिकरण चालु खर्च)।

७५/७६ 03/01/2019 - 12:52 PDF icon कार्यक्रम-converted.pdf

२०७५।०७६ सालको यस गाउँपालिकाका शसर्त अनुदान ।

७५/७६ 01/31/2019 - 16:09 PDF icon शसर्त रकम-converted.pdf

०७४ / ०७५ सशर्त अनुदान तर्फ जम्मा व्यय।।

७४/७५ 06/18/2018 - 16:11 PDF icon विषयगत सशर्त जम्मा exp...pdf