FAQs Complain Problems

७९-८०

यूरिया मल बॉडफाँड सम्बन्धि सूचना ।

आ.ब. २०७९।०८० मा पारित भएका बजेट(गा.पा.स्तरीय तथा वडा स्तरीय)

रोजगार सहायक पदको लागी लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

आ.ब. २०७९/०८० को गाँउसभा सम्पन्न ।

आज मिति २०७९/०५/३१ गते शुक्रबारका दिन यस कालिकामाई गाँउपालिकाको आ.ब. २०७९/०८० को ८ औ गाँउसभा रु ४२ करोड़ ६६ लाख ४० हजार २ सय ९२ पैसाको बजेट पारित गर्दै सु-सम्पन्न भयो ।

Pages