FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने राहत सम्बन्धमा ।

प्रदेश सरकारद्वारा यस गा.पा.मा २०७७/०१/३० गते मंगलबार वितरण हुने राहत लिन संलग्न सुचिमा परेका व्यक्तिहरुले आ-आफ्नो वार्ड अध्यक्षसंग आवश्यक समन्वय गर्ने बारेको सूचना !

Pages