FAQs Complain Problems

प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने राहत सम्बन्धमा ।

प्रदेश सरकारद्वारा यस गा.पा.मा २०७७/०१/३० गते मंगलबार वितरण हुने राहत लिन संलग्न सुचिमा परेका व्यक्तिहरुले आ-आफ्नो वार्ड अध्यक्षसंग आवश्यक समन्वय गर्ने बारेको सूचना !

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि